strona głowna / przedsiębiorstwa / Restrukturyzacje przedsiębiorstw

Restrukturyzacje przedsiębiorstw

Celem restrukturyzacji jest przeprowadzenie zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, tak aby mogło ono sprawnie funkcjonować w przyszłości. Najistotniejsze jest podniesienie poziomu konkurencyjności podmiotu objętego procesem restrukturyzacji. Zakres zmian jakich wymaga procedura restrukturyzacyjna jest bardzo szeroki, może dotyczyć m. in. zmiany formy prawnej, ,organizacyjnej, podziału firmy na mniejsze części, zmiany strategii marketingowej, zmiany struktury finansowania.
Ostatni element określany jest jako restrukturyzacja finansowa, która może stanowić element polityki naprawczej lub sposób na optymalizację struktury finansowej przedsiębiorstwa.
Najważniejsze rodzaje restrukturyzacji finansowej to:

  • restrukturyzacja długu (oddłużanie),
  • restrukturyzacja majątku,
  • restrukturyzacja kapitału,
  • zmiany w alokacji środków finansowych.
Aby określić zakres restrukturyzacji finansowej konieczna jest diagnoza sytuacji finansowej - struktura majątku i źródeł finansowania, stan należności i zobowiązań, płynność finansowa, zdolność kredytowa, rynkowa wartość przedsiębiorstwa i jego majątku.
Restrukturyzacja finansowa odnosi się również siłą rzeczy do innych sfer działania przedsiębiorstwa. Jakiekolwiek zmiany w strategii finansowej przekładają się na działalność operacyjną, a tym samym na strukturę organizacyjną i dostępne zasoby. Ważne jest określenie czy zmiany w przedsiębiorstwie maja być wprowadzane na poziomie strategicznym, czy będą dotyczyć tylko wydzielonych segmentów przedsiębiorstwa.
W celu określenia jakie działania mogą pomóc w odbudowaniu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa konieczne jest przeprowadzenie analizy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Pomocna w tym przypadku może być analiza wskaźnikowa bazująca przede wszystkim na:
  • wskaźnikach efektywności działania,
  • wskaźnikach zwrotu z majątku.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa