strona głowna / Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa

Współczesne przedsiębiorstwa, aby sprawnie funkcjonować muszą dysponować odpowiednim kapitałem. Nie bez znaczenia, poza wysokością zgromadzonych środków pozostaje ich struktura. Planowanie zakupu nowego wyposażenia, zmiana siedziby firmy, zwiększenie skali działania, rozwój nowych produktów zwiększają zapotrzebowanie firmy na kapitał. Również negatywne zjawiska gospodarcze, takie jak niewypłacalność kontrahenta, malejące zainteresowanie produktami na rynku, konieczność gruntownej zmiany struktury firmy wpływają na zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na kapitał. Właściciele często nie dysponują środkami wystarczającymi na dofinansowanie prowadzonej działalności, stąd też tak duże znaczenie finansowania zewnętrznego. Aby usprawnić działanie firmy konieczne jest dobranie odpowiedniego sposobu finansowania, stąd też tak duże znaczenie usług doradczych w tej dziedzinie. Dobór odpowiedniego okresu finansowania, określenie maksymalnej wielkości obciążeń, wybór waluty finansowania, sposób zabezpieczenia kredytu czy zastosowanie mechanizmu bilansującego istotnie wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
Współpraca z największymi i najbardziej uznanymi instytucjami finansowymi oraz doświadczenie naszego zespołu pozwala nam oprócz aranżowania standardowych transakcji kredytowych zajmować się bardziej złożonymi problemami związanymi z finansami przedsiębiorstw, m. in. project finance, restrukturyzacje, organizowanie finansowania w procesach fuzji i przejęć a także bezpieczne lokowanie nadwyżek. Nasza firma zapewnia usługi doradcze w każdym z finansowych aspektów działania przedsiębiorstw.

Nssz potencjał w Państwa Firmie.
doradztwo

W swojej działalności koncentrujemy się przede wszystkim na tworzeniu indywidualnych, dopasowanych do potrzeb rozwiązań finansowych dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważny jest rozwój oraz bieżąca działalność każdego podmiotu gospodarczego, dlatego też na co dzień kreujemy nowoczesne, często innowacyjne rozwiązania niezbędne dla funkcjonowania każdej firmy. Koncepcje, które wdrażamy oparte są o szeroki zakres wiedzy naszych doradców, ich doświadczenia, a także ogromny wachlarz produktów finansowych oferowanych przez instytucje finansowe działające na obszarze Europy. (więcej)

finansowanie

Przedsiębiorstwa w zależności od profilu działalności, charakterystyki rynku, struktury kapitału wymagają finansowania ze źródeł zewnętrznych. Korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania pozwala firmie na poprawę bieżącej płynności bądź też na dokonanie inwestycji. (więcej)

lokowanie nadwyzek

Przedsiębiorstwo, aby sprawnie funkcjonować powinno dysponować odpowiednimi, wolnymi środkami finansowymi. Wielkość środków pieniężnych, jakie powinny być utrzymywane na rachunku bieżącym uzależnione jest od wielkości zobowiązań jakie wynikają z funkcjonowania podmiotu gospodarczego. (więcej)

Kontakt

0 801 080 240
+ 48 0 22 826 09 02

Al. Niepodległości 124
02-577 Warszawa

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa