Project finance
strona głowna / przedsiębiorstwa / finansowanie firm / Project finance

Project finance

Project finance przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują rozpocząć nowe przedsięwzięcie. W celu realizacji inwestycji powoływana jest spółka celowa. Istotą project finance jest optymalizacja struktury kapitału, co pozwoli w przyszłości na samodzielne działanie powołanej spółki celowej. Project finance pozwala na przeniesienie całego ryzyka nowej inwestycji do spółki celowej, co przekłada się na ograniczanie wpływu nieoczekiwanych zdarzeń na dotychczasową działalność Inwestora.

Dla kogo korzystne jest project finance?

W pierwszej kolejności dla Inwestorów, którzy nie chcą rozbudowywać dotychczasowej działalności ani dokonywać zmian w specjalizacji swojej firmy. Spółka celowa powoływana jest w celu realizacji oraz eksploatacji inwestycji i stanowi samodzielny podmiot zarówno pod względem ekonomicznym jak i prawnym. Nowy projekt często znacznie odbiega od profilu dotychczasowej działalności Inwestora.
W project finance występuje wysoki wskaźnik dźwigni finansowej, takie rozwiązanie jest korzystne ponieważ pozwala Inwestorowi ograniczyć stopień zaangażowania finansowego w projekt, z drugiej strony kredytodawcy oczekują wysokich nadwyżek finansowych generowanych przez projekt.
Oczekiwania co do wielkości przepływów finansowych wynikają głównie z faktu, iż kredytodawcy zabezpieczają się na przyszłych dochodach z przedsięwzięcia oraz na majątku, który powstał w wyniku realizacji danej inwestycji. W celu oceny zasadności ekonomicznej inwestycji konieczne jest opracowanie biznes planu.
Wielkość zaangażowania kapitałowego Inwestora wynika z założenia o samospłacalności inwestycji, co oznacza że projekt powinien generować nadwyżki finansowe wystarczające do obsługi długu. Im niższy potencjalny zysk tym większy udział własny. Oczekiwania kredytodawców odnośnie potencjalnego ryzyka mogą również przekładać się na wysokość wkładu własnego.
Oprócz zaangażowania kapitałowego kredytodawcy od Inwestora oczekują zaangażowania w kwestie organizacyjne oraz handlowe. Inwestor powinien zapewnić personel posiadający doświadczenie w branży w jakiej ma działać spółka celowa. Atutem jest również posiadanie kontraktów z odbiorcami, co znacznie ogranicza ryzyko projektu.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa