strona głowna / Proces doradczy

Proces doradczy

Rozmowa - zrozumienie potrzeb i oczekiwań Klienta

Nasze działania inicjujemy od rozpoczęcia rozmowy - jest ona kluczem do sukcesu jaki chcemy osiągnąć wspólnie z Klientem. Na tym etapie poznajemy Klienta oraz jego preferencje. W zależności od złożoności sytuacji powołujemy zespoły robocze pełniące różne funkcje, w skład których wchodzą najczęściej doradca (opiekun Klienta), menedżer projektu, ekspert oraz asystent. Dialog to istotny etap procesu bowiem informacje zgromadzone podczas rozmów pozwalają nam na stworzenie profilu Klienta oraz minimalizują ryzyko związane z podjęciem niewłaściwej decyzji co do wyboru rozwiązania finansowego.

Odkrywanie potencjału - analiza informacji

Naszą uwagę skupiamy na celach, które chce osiągnąć Klient w różnych perspektywach czasowych. Analizujemy zgromadzone informacje badając pochodzenie, wielkość obecnych i przyszłych dochodów, strukturę aktywów, zadłużenia oraz skłonność do podejmowania ryzyka. Pod uwagę bierzemy również takie informacje jak: doświadczenie zdobyte we współpracy z instytucjami finansowymi, styl życia Klienta, zainteresowania oraz pasje.

Koncepcja

W oparciu o wyniki analizy doradca przedstawia Klientowi rozwiązanie głównie oraz koncepcje alternatywne, które budowane są w oparciu o precyzyjnie dobrane produkty finansowe. W skład koncepcji wchodzi również plan działania uwzględniający wiele scenariuszy rynkowych jakie mogą wystąpić w przyszłości. Zakończenie tego etapu to stworzenie rozwiązań mających w przyszłości przyczynić się do pozytywnych, często daleko idących zmian - uwzględniają one przede wszystkim potrzeby oraz aspiracje osobiste i zawodowe Klienta.

Ciągła aktualizacja - opieka doradcy

Wdrożenie rozwiązania to zakończenie wstępnego etapu oraz początek długoterminowych relacji między Klientem a naszą firmą. Każda koncepcja, nawet w krótkim horyzoncie czasowym wymaga aktualizacji lub większych modyfikacji ze względu na pojawianie się nowych oczekiwań ze strony Klienta, a także zmieniających się realiów rynkowych oraz powstawaniu nowych rozwiązań i produktów.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa