Pożyczka hipoteczna dla firm
strona głowna / przedsiębiorstwa / finansowanie firm / Pożyczka hipoteczna dla firm

Pożyczka hipoteczna dla firm

Pożyczka hipoteczna to długoterminowy produkt kredytowy przeznaczony dla przedsiębiorstw posiadających nieruchomość komercyjną lub mieszkalną. Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest ona doskonałą alternatywą dla kredytu w rachunku bieżącym lub kredytowym, które są udzielane na dużo krótsze okresy.

Korzyści dla Klienta

 • elastyczne podejście do oczekiwań Klienta,
 • poprawa płynności finansowej, Klient może przeznaczyć środki z tytułu zaciągniętego zobowiązania także na inny, dowolny cel,
 • uproszczona procedura badania zdolności ekonomicznej przedsiębiorstwa w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych,
 • możliwość refinansowania innych, droższych zobowiązań o podobnym charakterze, 
 • atrakcyjne oprocentowanie oparte o stopę międzybankową WIBOR/LIBOR/EURIBOR,
 • możliwość indeksowania pożyczki w takich walutach jak CHF, EUR, USD,
 • szybka decyzja kredytowa, która wydawana jest w ciągu kilku dni roboczych,
 • kredytodawca nie wymaga przedstawiania faktur, ani precyzowania celu na jaki mają być przeznaczone pieniądze z kredytu,
 • długi okres kredytowania.

Wysokość pożyczki

Minimalna wysokość pożyczki wynosi 500 000 zł., maksymalna kwota nie jest określona - nie może być jednak wyższa niż 85% wartości rynkowej nieruchomości.

Proces udzielania pożyczki

Przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość proszone są o przedstawienia pełnej dokumentacji finansowej firmy, tj. deklaracji podatkowych, rachunków zysków start oraz bilansów za ostatnie dwa lata oraz za okres bieżący.
Firmy rozliczające się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych są proszone o przedstawienie deklaracji podatkowych oraz informacji o bieżących wynikach finansowych.

Okres kredytowania

Najczęściej od 36 do 180 miesięcy.

Forma spłaty

Równe lub malejące, miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe.

Formy zabezpieczeń

 • ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do Klienta lub osoby trzeciej,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką).

O pożyczkę hipoteczną mogą ubiegać się firmy

 • prowadzące działalność co najmniej 24 miesiące,
 • posiadające zdolność ekonomiczną do przyszłej spłaty zobowiązań.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa