Plany systematycznego oszczędzania
strona głowna / klienci prywatni / inwestowanie / Plany systematycznego oszczędzania

Plany systematycznego oszczędzania

Ciekawym rozwiązaniem dla osób, które chcą systematycznie i długoterminowo oszczędzać np. na przyszłą emeryturę lub edukację dziecka są plany oszczędnościowe. Uczestnictwo w palnie wiążę się z koniecznością odkładania ustalonej kwoty w odstępach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Gromadzone aktywa są przekazywane do wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych, które inwestują środki na rynkach finansowych. Termin obowiązywania umowy, wysokość wpłaty oraz strategię inwestowania pomoże Państwu ustalić nasz doradca.

Strategie budowania kapitału

Systematyczne inwestowanie w długim okresie czasu. Określacie Państwo w ten sposób wysokość regularnej wpłaty oraz horyzont czasu, np. 25 lat.
Systematyczne inwestowanie oraz wpłaty doraźne. Określacie Państwo w ten sposób wysokość regularnej wpłaty, którą będziecie inwestowali przez długi czas, ale dodatkowo swoje wolne środki możecie wpłacać jako wpłaty dodatkowe i w ten sposób powiększać gromadzony kapitał.
Intensywne wpłaty tylko w czasie 5 lat, w dalszym okresie wyłącznie pomnażanie zgromadzonego kapitału. Zamiast wpłat określonych kwot przez długi czas, inwestujecie Państwo intensywnie przez pierwsze 5 lat umowy. W kolejnych okresach nie dokonujecie Państwo żadnych wpłat a wpłacony kapitał jest pomnażany.

Korzyści dla klienta

  • efektywny sposób gromadzenia oszczędności,
  • możliwość inwestowania w polskie oraz zagraniczne fundusze inwestycyjne,
  • możliwość zawieszenia oraz zmniejszania wpłat po piątym roku, 
  • zmiany w częstotliwości wpłat,
  • dostęp do zgromadzonych środków poprzez wykupy częściowe lub wykup całkowity,
  • program prowadzony jest w formule ubezpieczenia na życie i dożycie.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa