Ochrona aktywów przy jednoczesnym ich pomnażaniu
strona głowna / klienci prywatni / planowanie i doradztwo / Ochrona aktywów przy jednoczesnym ich pomnażaniu

Ochrona aktywów przy jednoczesnym ich pomnażaniu

Na nasze życie mają wpływ różne nieprzewidziane sytuacje, które mogą przyczynić się do uszczuplenia lub utraty zgromadzonego majątku. Ryzyko zaistnienia tego scenariusza dotyczy przede wszystkim osób, które posiadają aktywa o znacznej wartości oraz ludzi sukcesu. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani unikalnym rozwiązaniem prawno-finansowym, prosimy o kontakt. Nasze koncepcje pozwalają osiągać zyski z posiadanych aktywów poprzez ich lokowanie w różne instrumenty finansowe. Jednocześnie koncepcja pozwala chronić Państwa majątek przed nieuczciwym kontrahentem / wspólnikiem, windykacją, sporami powstającymi na tle podziału majątku lub przed bankructwem posiadanego przedsiębiorstwa.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa