Obligacje Skarbu Państwa
strona głowna / przedsiębiorstwa / lokowanie nadwyżek / Obligacje Skarbu Państwa

Obligacje Skarbu Państwa

To terminowe, dłużne papiery wartościowe emitowane przez Ministerstwo Finansów. Emitent zobowiązuje się do zapłacenia określonej kwoty pieniężnej wraz z oprocentowaniem w ustalonych terminach. Obligacja odnosi się do zaciągniętego przez państwo krótko-, średnio- lub długoterminowego kredytu. Obligacje rządowe są papierami wartościowymi niezabezpieczonymi - jedyną gwarancją wypłaty należności Inwestorowi jest autorytet państwa. Większość obligacji emitowana jest w formie kuponowej, gdzie emitent oprócz wykupu papierów po cenie nominalnej zobowiązuje się zapłacić odsetki stanowiące przychód Inwestora.

Korzyści dla Klienta

  • obligacje skarbowe pozbawione są ryzyka niewypłacalności,
  • konkurencyjna stopa zwrotu w odniesieniu do lokat bankowych,
  • obligacje stanowią dobrą dywersyfikację portfela,
  • dają możliwość skrócenia horyzontu inwestycji,
  • możliwość wykorzystania obligacji jako zabezpieczenie kredytów i pożyczek.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa