Leasing
strona głowna / przedsiębiorstwa / finansowanie firm / Leasing

Leasing

Leasing jest alternatywną formą finansowania wobec kredytu inwestycyjnego. Oferujemy finansowanie majątku trwałego, takiego jak środki transportu, sprzęt komputerowy, aparaturę medyczną, maszyny przemysłowe oraz nieruchomości komercyjne. Każde przedsiębiorstwo rozwijające działalność powinno zwrócić uwagę na tą formę finansowania z uwagi na proste procedury oraz korzystne rozwiązania podatkowe. Ponadto jeżeli przedsiębiorstwo Klienta posiada maszyny czy też nieruchomości może skorzystać z leasingu zwrotnego, którego celem jest refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych. Przedsiębiorstwa chcące skorzystać z leasingu nie muszą spełniać tak surowych kryteriów jak przy ubieganiu się o kredyt inwestycyjny.

Korzyści dla Klienta

  • elastyczne podejście do oczekiwań Klienta,
  • powiększenie parku maszynowego,
  • możliwość korzystania z leasingu operacyjnego lub finansowego,
  • możliwość refinansowania nakładów inwestycyjnych poprzez zastosowanie leasingu zwrotnego,
  • rozwój przedsiębiorstwa,
  • możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat leasingowych, kosztów eksploatacji i ubezpieczenia,

Wartość umów leasingowych

Minimalna wartość transakcji wynosi 100 000 zł. dla ruchomości oraz 1000 000 zł. dla nieruchomości. Maksymalna kwota nie jest określona.

Proces zawierania umowy leasingowej

Przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość proszone są o przedstawienia pełnej dokumentacji finansowej firmy, tj. deklaracji podatkowych, rachunków zysków start oraz bilansów za ostatnie dwa lata oraz za okres bieżący.
Firmy rozliczające się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych są proszone o przedstawienie deklaracji podatkowych oraz informacji o bieżących wynikach finansowych.
Ponadto firma chcąca skorzystać z leasingu proszona jest o przedstawienie dokumentacji związanej z przedmiotem leasingu.

Czynsz inicjalny

Od 1 do 40% wartości przedmiotu leasingowania. Wysokość czynszu inicjalnego jest uzależniona od przedmiotu leasingowania oraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Okres trwania umowy

Od 24 do 60 miesięcy dla ruchomości. Do 180 miesięcy dla nieruchomości.

Forma spłaty

Leasing spłacany jest w równych, malejących lub sezonowych ratach miesięcznych. Po zakończeniu umowy Klient może dokonać zakupu dotychczas używanego środka trwałego. Wartość końcowa jest uzależniona od okresu trwania umowy leasingowej.

Formy zabezpieczeń

Weksel własny.

Z leasingu mogą korzystać firmy

  • prowadzące działalność co najmniej 6 miesięcy,
  • posiadające zdolność ekonomiczną do przyszłej spłaty zobowiązań,

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa