Kredyt wielozadaniowy
strona głowna / przedsiębiorstwa / finansowanie firm / Kredyt wielozadaniowy

Kredyt wielozadaniowy

Kredyt wielozadaniowy to krótko-, średnio- lub długoterminowa forma finansowania pełniąca jednocześnie funkcję kredytu obrotowego oraz inwestycyjnego. Korzystając z naszego rozwiązania możecie Państwo realizować dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Okres trwania umowy kredytowej jest elastyczny i można go dopasować do specyfiki Państwa firmy. Kredyt wielozadaniowy jest udzielany w rachunku kredytowym i jest spłacany stopniowo. Kredytem wielozadaniowym można również refinansować inne, droższe zobowiązania, w tym kredyty obrotowe, hipoteczne oraz inwestycyjne.

Korzyści dla Klienta

 • elastyczne podejście do oczekiwań Klienta,
 • poprawa płynności finansowej, obniżenie kosztów związanych z obsługą dotychczasowych zobowiązań kredytowych poprzez refinansowanie, powiększenie majątku trwałego poprzez finansowanie rozwoju i inwestycji, 
 • uproszczona procedura badania zdolności ekonomicznej przedsiębiorstwa w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych,
 • możliwość refinansowania innych droższych kredytów o charakterze obrotowym i / lub inwestycyjnym,
 • atrakcyjne oprocentowanie oparte o stopę międzybankową WIBOR/LIBOR/EURIBOR,
 • możliwość indeksowania kredytu w takich walutach jak CHF, EUR, USD,
 • szybka decyzja kredytowa, która wydawana jest w ciągu kilku dni roboczych,
 • możliwość finansowania dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą - Kredytodawca nie wymaga przedstawiania faktur, ani precyzowania celu na jaki mają być przeznaczone pieniądze z kredytu,
 • długi okres kredytowania.

Wysokość kredytu

Minimalna wysokość kredytu wynosi 500 000 zł., maksymalna kwota nie jest określona, uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta oraz wartości zabezpieczenia.

Proces udzielania kredytu

Przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość proszone są o przedstawienia pełnej dokumentacji finansowej firmy, tj. deklaracji podatkowych, rachunków zysków start oraz bilansów za ostatnie dwa lata oraz za okres bieżący.
Firmy rozliczające się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych są proszone o przedstawienie deklaracji podatkowych oraz informacji o bieżących wynikach finansowych.

Okres kredytowania

Do 36 miesięcy dla spółek prawa handlowego. Do 240 miesięcy dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych.

Forma spłaty

Równe lub malejące, miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe.

Formy zabezpieczeń

W przypadku firm posiadających wysoką wiarygodność zabezpieczenie może stanowić weksel - kwota kredytu nie może być jednak wyższa nią 10% wartości przychodu osiągniętego w ostatnim roku obrotowym. W przypadku gdy okres kredytowania jest dłuższy niż 12 miesięcy zabezpieczenie stanowi ustanowienie hipoteki na nieruchomości komercyjnej lub mieszkalnej.

O kredyt wielozadaniowy mogą ubiegać się firmy

 • prowadzące działalność co najmniej 24 miesiące,
 • posiadające zdolność ekonomiczną do przyszłej spłaty zobowiązań,
 • posiadające zabezpieczenie w przypadku gdy okres kredytowania przekracza 12 miesięcy.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa