Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
strona głowna / przedsiębiorstwa / finansowanie firm / Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt jest udzielany na podobne cele jak kredyt w rachunku bieżącym, ale jego najważniejszym przeznaczeniem jest zakup surowców, materiałów oraz usług niezbędnych dla prowadzenia bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Kredyt w rachunku kredytowym różni się od kredytu w rachunku bieżącym sposobem postawienia środków do dyspozycji Klienta. Bank uruchamia bowiem specjalny rachunek kredytowy, w którym stawia do Państwa dyspozycji środki finansowe przewidziane w umowie kredytowej. Kredyt obrotowy w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa może przybrać formę kredytu odnawialnego lub kredytu nieodnawialnego, który jest spłacany stopniowo aż do wygaśnięcia umowy kredytowej. Kredyt odnawialny w rachunku kredytowym zbliżony jest do kredytu w rachunku bieżącym, różnica polega jednak na tym, że przedsiębiorstwo nie może przeprowadzać transakcji rozliczeniowych z kontrahentami.

Korzyści dla Klienta

 • elastyczne podejście do oczekiwań Klienta,
 • poprawa płynności finansowej,
 • uproszczona procedura badania zdolności ekonomicznej przedsiębiorstwa w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych,
 • atrakcyjne oprocentowanie oparte o stopę międzybankową WIBOR/LIBOR/EURIBOR,
 • możliwość indeksowania kredytu w takich walutach jak CHF, EUR, USD,
 • szybka decyzja kredytowa, która wydawana jest w ciągu kilku dni roboczych,
 • możliwość refinansowania innych, droższych kredytów o podobnym charakterze,
 • możliwość finansowania dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą - kredytodawca nie wymaga przedstawiania faktur, ani precyzowania celu na jaki mają być przeznaczone pieniądze z kredytu,
 • długi okres kredytowania.

Wysokość kredytu

Minimalna wysokość kredytu wynosi 500 000 zł., maksymalna kwota nie jest określona, uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta.

Proces udzielania kredytu

Przedsiębiorstwa proszone są o przedstawienia pełnej dokumentacji finansowej firmy, tj. deklaracji podatkowych, rachunków zysków start oraz bilansów za ostatnie dwa lata oraz za okres bieżący.

Okres kredytowania

Do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy na kolejne lata bez konieczności spłaty kapitału.

Forma spłaty

W przypadku kredytu odnawialnego odsetki spłacane są w cyklach miesięcznych, kapitał najczęściej spłacany jest na koniec okresu kredytowania. W przypadku kredytu nieodnawialnego odsetki spłacane są w cyklach miesięcznych, raty kapitałowe natomiast w cyklach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

Formy zabezpieczeń

W przypadku firm posiadających bardzo dobrą zdolność kredytową zabezpieczenie może stanowić weksel - kwota kredytu nie może być jednak wyższa nią 10% wartości przychodu osiągniętego w ostatnim roku obrotowym. Najczęściej stosuje się następujące formy zabezpieczeń:

 • hipoteka na nieruchomości komercyjnej lub mieszkalnej,
 • cesja praw z wierzytelności,
 • poręczenie wekslowe i według prawa cywilnego,
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw zwykły,
 • zastaw rejestrowy,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • blokada środków na rachunku bankowym.

O kredyt obrotowy mogą ubiegać się firmy

 • prowadzące działalność co najmniej 24 miesiące,
 • posiadające zdolność ekonomiczną do przyszłej spłaty zobowiązań,

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa