Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
strona głowna / przedsiębiorstwa / finansowanie firm / Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które wyrażą chęć założenia rachunku bieżącego w celu uzyskania finansowania w banku kredytującym. Kredyt udzielany jest najczęściej w celu poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa, czyli na pokrycie jego bieżących zobowiązań, na które brakuje chwilowo własnych środków pieniężnych. Na mocy umowy kredytowej firma otrzymuje prawo zadłużania się w rachunku do wysokości przyznanego limitu kredytowego - tym samym może dokonywać ze swojego rachunku wypłat lub przelewów kwot przekraczających stan posiadania środków własnych, jednak nie większych niż kwota limitu.

Korzyści dla Klienta

 • elastyczne podejście do oczekiwań Klienta,
 • poprawa płynności finansowej, 
 • uproszczona procedura badania zdolności ekonomicznej przedsiębiorstwa w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych,
 • atrakcyjne oprocentowanie oparte o stopę międzybankową WIBOR/LIBOR/EURIBOR,
 • możliwość indeksowania kredytu w takich walutach jak CHF, EUR, USD,
 • szybka decyzja kredytowa, która wydawana jest w ciągu 48 godzin,
 • możliwość refinansowania innych, droższych kredytów o podobnym charakterze, 
 • brak zabezpieczeń do kwoty 2000 000 zł.,
 • możliwość finansowania dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą - kredytodawca nie wymaga przedstawiania faktur, ani precyzowania celu na jaki mają być przeznaczone pieniądze z kredytu,
 • okres kredytowania do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy na kolejne okresy bez konieczności spłaty kapitału.

Wysokość kredytu

Minimalna wysokość kredytu wynosi 100 000 zł., maksymalna kwota nie jest określona, uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta, przy czym kredyt bez zabezpieczeń może być udzielony do kwoty 2000 000 zł.

Proces udzielania kredytu

Przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość proszone są o przedstawienia pełnej dokumentacji finansowej firmy, tj. deklaracji podatkowych, rachunków zysków start oraz bilansów za ostatnie dwa lata oraz za okres bieżący.
Firmy rozliczające się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych są proszone o przedstawienie deklaracji podatkowych oraz informacji o bieżących wynikach finansowych.

Okres kredytowania

12 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy na kolejne lata bez konieczności spłaty kapitału.

Forma spłaty

Odsetki spłacane są w cyklach miesięcznych, kapitał najczęściej spłacany jest na koniec okresu kredytowania.

Formy zabezpieczeń

Brak dla kwot w przedziale od 100 000 do 2000 000 zł. W innych przypadkach zabezpieczenie mogą stanowić:

 • hipoteka na nieruchomości komercyjnej lub mieszkalnej,
 • poręczenie wekslowe i według prawa cywilnego,
 • gwarancja bankowa,
 • cesja praw z wierzytelności, 
 • zastaw zwykły,
 • zastaw rejestrowy,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie, 
 • blokada środków na rachunku bankowym.

O kredyt w rachunku mogą ubiegać się firmy

 • prowadzące działalność co najmniej 12 miesięcy,
 • posiadające zdolność ekonomiczną do przyszłej spłaty zobowiązań,
 • które są gotowe założyć rachunek bieżący w banku kredytującym po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa