Kredyt inwestycyjny
strona głowna / przedsiębiorstwa / finansowanie firm / Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Przedsięwzięcia inwestycyjne finansowane kredytem mogą dotyczyć różnych sfer działalności przedsiębiorstw, między innymi takich jak zmiana wielkości produkcji, poprawa jakości, obniżenie kosztów oraz inwestycje finansowe. Kredyt inwestycyjny służy do finansowania inwestycji materialnych (zakup sprzętu, maszyn, środków transportu, nieruchomości, budowy obiektów przemysłowych), niematerialnych (zakup patentów, koncesji, licencji) oraz finansowych (zakup papierów wartościowych).

Korzyści dla Klienta

 • elastyczne podejście do oczekiwań Klienta,
 • powiększenie majątku trwałego, rozwój przedsiębiorstwa,
 • uproszczona procedura badania zdolności ekonomicznej przedsiębiorstwa w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych,
 • możliwość refinansowania droższych zobowiązań o podobnym charakterze,
 • atrakcyjne oprocentowanie oparte o stopę międzybankową WIBOR/LIBOR/EURIBOR,
 • możliwość indeksowania kredytu w takich walutach jak CHF, EUR, USD,
 • długi okres kredytowania.
 • okres karencji wynoszący nawet 24 miesiące.

Wysokość kredytu

Minimalna wysokość kredytu wynosi 500 000 zł., maksymalna kwota nie jest określona, uzależniona jest od efektywności przyszłego przedsięwzięcia

proces udzielania kredytu

Przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość proszone są o przedstawienia pełnej dokumentacji finansowej firmy, tj. deklaracji podatkowych, rachunków zysków start oraz bilansów za ostatnie dwa lata oraz za okres bieżący.
Firmy rozliczające się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych są proszone o przedstawienie deklaracji podatkowych oraz informacji o bieżących wynikach finansowych.

Biznes plan

Wymagany jeżeli finansowanie nie dotyczy nieruchomości lub przedsięwzięć o niższej wartości.

Wkład własny

Nie jest wymagany w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych oraz gdy zabezpieczeniem będzie nieruchomość komercyjna lub mieszkalna. Standardowo wkład własny powinien wynosić co najmniej 20% planowanych nakładów inwestycyjnych. W przypadku jego braku przedsiębiorstwo proszone jest o przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia.

Okres kredytowania

Do 240 miesięcy

Forma spłaty

Raty kapitałowo-odsetkowe. Odsetki spłacane są w cyklach miesięcznych, kapitał spłacany w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

formy zabezpieczeń

 • hipoteka na nieruchomości komercyjnej lub mieszkalnej,
 • poręczenie wekslowe i według prawa cywilnego,
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw zwykły,
 • zastaw rejestrowy,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • blokada środków na rachunku bankowym.

O kredyt inwestycyjny mogą ubiegać się firmy

Prowadzące działalność co najmniej 12 miesięcy.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa