Kredyt hipoteczny dla firm
strona głowna / przedsiębiorstwa / finansowanie firm / Kredyt hipoteczny dla firm

Kredyt hipoteczny dla firm

Kredyt przeznaczony jest na zakup nieruchomości komercyjnej, budowę, rozbudowę, modernizację obiektu oraz refinansowanie kredytu hipotecznego dla firm w innym banku. Istotną zaletą kredytu jest możliwość refinansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie 24 miesięcy przez złożeniem wniosku kredytowego. Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorstw ma charakter kredytu długoterminowego udzielanego nawet na 25 lat. W celu uzyskania kredytu przedsiębiorstwo nie musi przedstawiać biznes planu.

Korzyści dla Klienta

 • powiększenie majątku trwałego poprzez zakup lub budowę nieruchomości,
 • możliwość przebudowy, modernizacji lub adaptacji nieruchomości,
 • możliwość refinansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie 24 miesięcy przez złożeniem wniosku kredytowego,
 • prosta procedura uzyskania kredytu, przedsiębiorstwo nie musi przedstawiać biznes planu,
 • okres karencji w spłacie kapitału wynoszący nawet 24 miesiące,
 • możliwość refinansowania kredytu o podobnym charakterze, 
 • możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek oraz prowizji od kredytu,
 • długi okres kredytowania przekładający się na niską ratę,
 • okres karencji wynoszący nawet 24 miesiące.

Wysokość kredytu

Minimalna wysokość kredytu wynosi 500 000 zł., maksymalna kwota nie jest określona, uzależniona jest od efektywności przyszłego przedsięwzięcia

Proces udzielania kredytu

Przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość proszone są o przedstawienia pełnej dokumentacji finansowej firmy, tj. deklaracji podatkowych, rachunków zysków start oraz bilansów za ostatnie dwa lata oraz za okres bieżący.
Firmy rozliczające się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych są proszone o przedstawienie deklaracji podatkowych oraz informacji o bieżących wynikach finansowych.

Biznes plan

Nie jest wymagany

Wkład własny

Nie jest wymagany w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych. W przypadku pozostałych podmiotów wkład własny powinien wynosić co najmniej 20% wartości nieruchomości. W przypadku jego braku przedsiębiorstwo proszone jest o przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia.

Okres kredytowania

Do 300 miesięcy.

Forma spłaty

Raty kapitałowo-odsetkowe. Odsetki spłacane są w cyklach miesięcznych, kapitał spłacany w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

formy zabezpieczeń

 • hipoteka na nieruchomości komercyjnej lub mieszkalnej,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką).
 • inne, akceptowane przez bank, jeżeli Klient chce obniżyć wkład własny.

O kredyt hipoteczny mogą ubiegać się firmy

 • prowadzące działalność co najmniej 24 miesięcy,
 • posiadające zdolność ekonomiczną do przyszłej spłaty zobowiązań.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa