Inwestycje w surowce i płody rolne
strona głowna / klienci prywatni / inwestowanie / Inwestycje w surowce i płody rolne

Inwestycje w surowce i płody rolne

Niegdyś niedoceniane inwestycje w surowce i płody rolne mogą być dobrym uzupełnieniem portfela każdego inwestora, który myśli o ponadprzeciętnych zyskach. W ramach usług asset management zostały opracowane strategie umożliwiające zarabianie na wzroście cen surowców i płodów rolnych.
Rynek ropy naftowej nadal nastawiony jest na wzrosty. Za dalszym wzrostem cen przemawiają błyskawicznie rosnące populacje krajów szybko rozwijających się, w szczególności takich jak Chiny i Indie oraz ich jeszcze szybsza industrializacja - co skutkuje olbrzymim popytem na kluczowe dla przemysłów surowce, dynamiczny rozwój motoryzacji oraz ryzyko geopolitycznie wynikające z tego, że większa część surowca jest w posiadaniu krajów o niestabilnej sytuacji politycznej. W równie imponującym tempie zyskują na wartości produkty rolne. Wzrosty cen podtrzymują spekulacje na globalnym popycie na żywność, paszę dla zwierząt oraz biopaliwa. Najistotniejszą przyczyną wzrostu cen są szybko bogacące się kraje wschodzących gospodarek, w szczególności Chiny i Indie, gdzie wzrost zamożności społeczeństwa bardzo szybko przekłada się na zmianę przyzwyczajeń żywieniowych a w szczególności na wzrost spożycia mięsa. Efektem gwałtownie rosnącej produkcji jest znaczny wzrost cen zbóż, które są najważniejszym składnikiem pasz dla zwierząt.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa