Inwestycje strukturyzowane
strona głowna / klienci prywatni / inwestowanie / Inwestycje strukturyzowane

Inwestycje strukturyzowane

Możemy je stosować jako alternatywną formę inwestowania aktywów. Produkt strukturyzowany to najczęściej połączenie dwóch instrumentów finansowych: obligacji dyskontowej oraz opcji. Dzięki takiemu połączeniu Inwestor otrzymuje całkowitą lub częściową gwarancję powierzonego kapitału oraz możliwość osiągnięcia atrakcyjnego zysku w przyszłości. Dzięki umieszczeniu w produkcie instrumentów pochodnych możecie Państwo osiągnąć zysk w wyniku realizacji określonego scenariusza w przyszłości, np. wzrostu cen surowców rolnych czy też spadku indeksu giełdowego. Produkty strukturyzowane stanowią specyficzny rodzaj instrumentów finansowych, ich wartość bowiem jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego, na którym została oparta formuła. Inwestycje strukturyzowane dają Państwu możliwość wypracowania zysku również w czasie dekoniunktury, gdy tradycyjne klasy aktywów tracą na wartości. Produkty strukturyzowane są najczęściej oferowane w formie polis ubezpieczeniowych (dzięki takiemu „opakowaniu" Klient jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych), certyfikatów, obligacji oraz lokat strukturyzowanych.
Inwestycje strukturyzowane są najczęściej powiązane z:

  • indeksami giełdowymi,
  • cenami akcji,
  • cenami surowców energetycznych, płodów rolnych, metali,
  • wysokością stóp procentowych,
  • kursem walut.

Korzyści dla Klienta

  • wyższe zwroty w stosunku do lokat i obligacji,
  • całkowita lub częściowa ochrona zainwestowanego kapitału,
  • możliwość zarabiania także w czasie dekoniunktury,
  • dostęp do nowych rynków niedostępnych dotąd dla Inwestorów indywidualnych,
  • brak opłat za zarządzanie.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa