Inwestycje alternatywne
strona głowna / klienci prywatni / planowanie i doradztwo / Inwestycje alternatywne

Inwestycje alternatywne

To doskonałe uzupełnienie portfela pozwalające na jego dywersyfikację poprzez umieszczenie w nim różnego rodzaju produktów finansowych tworzonych między innymi w oparciu o instrumenty pochodne. Dzięki angażowaniu aktywów w tego typu instrumenty, możecie Państwo zwiększyć rentowność portfela przy jednoczesnym zmniejszeniu ekspozycji na ryzyko, dzięki ujemnej korelacji pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów. Do inwestycji alternatywnych możemy zaliczyć popularne produkty strukturyzowane, inwestycje w surowce oraz fundusze typu hedge. Te pierwsze mają szczególną wartość dla inwestorów, dają bowiem możliwość całkowitej ochrony powierzonego kapitału oraz możliwość uzyskania ponadprzeciętnego dochodu z inwestycji. Myśląc o inwestycjach alternatywnych możecie Państwo również skupić swoją uwagę na lokowaniu aktywów poprzez zakup wybranych dzieł sztuki, inwestowaniu w ludzi, czy też wino.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa