Inwestowanie
strona głowna / klienci prywatni / inwestowanie / Inwestowanie

Inwestowanie

Naszym priorytetem jest rekomendowanie bezpiecznych form inwestowania płynnych aktywów, dlatego też przygotowaliśmy wspólne z naszymi partnerami wyjątkową ofertę lokowania nadwyżek pieniężnych. Nasze rozwiązania są dedykowane młodym profesjonalistom, osobom w średnim wieku jak i również osobom, które niebawem przejdą na emeryturę. W skład naszej oferty wchodzą między innymi tradycyjne formy inwestowania, takie jak bezpieczne fundusze inwestycyjne, usługi asset management oraz alternatywne możliwości inwestowania środków, do których należą inwestycje w surowce, fundusze typu hedge oraz lokaty strukturyzowane. Koncepcje, które wdrażamy są przez cały czas monitorowane i aktualizowane w związku ze zmieniającymi się priorytetami naszych Klientów, a także ze zmianami jakie zachodzą na rynkach finansowych.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa