strona głowna / Innowacyjność

Innowacyjność

Cele, które chcą realizować nasi Klienci inspirują nas do tworzenia efektywnych, unikalnych i innowacyjnych koncepcji finansowych dopasowanych do ich potrzeb. Dzięki posiadanej wiedzy, kreatywności, zaangażowaniu oraz możliwością współpracy z najbardziej uznanymi instytucjami finansowymi Europy jesteśmy w stanie dostarczyć „szyte na miarę" rozwiązania finansowe wymagającym Klientom prywatnym oraz małym i średnim firmom. Nasze rozwiązania to między innymi skuteczne aranżowanie transakcji finansowania nakładów inwestycyjnych oraz kapitału obrotowego dla nowo powstałych i istniejących przedsiębiorstw dzięki zastosowaniu indywidualnych koncepcji, znaczne obniżanie kosztów związanych z obsługą krótkoterminowych kredytów dzięki wdrożeniu mechanizmu opartego o inżynierię finansową. Ofertę kierowaną do Klientów indywidualnych wzbogaciliśmy między innymi o prywatny kredyt inwestycyjny, pozwalający na sfinansowanie zakupu różnego rodzaju produktów inwestycyjnych oraz dzieł sztuki, które w przyszłości mogą przynieść znaczne zyski ich posiadaczom. Jesteśmy przygotowani także na aranżowanie finansowania w celu dokonania zakupu dóbr o dużej wartości. Idealnym rozwiązaniem jest w tym przypadku kredyt, którym można sfinansować zakup nieruchomości, również tych, które są zlokalizowane poza granicami naszego kraju oraz ruchomości takich jak jachty pełnomorskie. Specjalizujemy się także w poszukiwaniu najbardziej efektywnych form pomnażania majątku w różnych horyzontach czasowych. Nasi Klienci mogą inwestować aktywa na rynkach wschodzących w produkty o wysokim potencjale zwrotu, a także w bezpieczne lokaty strukturyzowane. Ciekawą i atrakcyjną propozycją są również inwestycje alternatywne, między innymi w fundusze surowcowe oraz hedgingowe.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa