Fundusze hedgingowe
strona głowna / klienci prywatni / inwestowanie / Fundusze hedgingowe

Fundusze hedgingowe

Dzięki tej formie inwestowania aktywów możecie Państwo zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny. Inwestowanie w fundusze typu hedge jest ryzykowne, dlatego też Inwestor powinien ulokować w nich niewielką część środków. Fundusz hedgingowy to aktywnie zarządzany fundusz inwestycyjny przeznaczony dla Klientów poszukujących atrakcyjnych stóp zwrotu. Strategia funduszy koncentruje się na osiągnięciu absolutnych stóp zwrotu i jest przeciwieństwem tradycyjnych strategii gdzie wyniki porównuje się do benchmarków.
Celem funduszu hedgingowego jest uzyskanie jak najwyższej stopy zwrotu, która nie jest skorelowana z sytuacją na rynku. W dążeniu do tego celu zarządzający wykorzystują między innymi:

  • potencjał dźwigni finansowej poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych, które wymagają zaangażowania środków w postaci depozytu zabezpieczającego lub premii,
  • krótką sprzedaż, która polega na sprzedaży przewartościowanych aktywów, takich jak akcje licząc na spadek cen i późniejsze odkupienie ich z zyskiem,
  • inwestowanie w akcje, waluty oraz w surowce takie jak, miedź, srebro, złoto, kamienie szlachetne,
  • arbitraż,
  • wykorzystanie zdarzeń nadzwyczajnych, inwestowanie w spółki z problemami finansowymi oraz trudne wierzytelności.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa