Fundusz gwarantowany
strona głowna / klienci prywatni / inwestowanie / Fundusz gwarantowany

Fundusz gwarantowany

Tym z Państwa, którzy chcieliby zainwestować aktywa na bardzo długi okres oraz uzyskiwać dochody z rynku akcji przy jednoczesnej ochronie kapitału i wypracowanego zysku rekomendujemy fundusz gwarantowany. Dzięki konkretnie określonemu horyzontowi działania funduszu, doradcy inwestycyjni mogą odpowiednio ustalać strategię inwestycyjną funduszu w zależności od roku trwania funduszu i sytuacji na rynku, to znaczy w pierwszych latach mogą inwestować agresywnie w oparciu o fundusze akcyjne by wypracować jak najwyższą cenę jednostki a jednocześnie podnieść poziom gwarancji, a w miarę upływu czasu zwiększać udział funduszy dłużnych. Jednocześnie w okresach, kiedy można spodziewać się najwyższych wzrostów na rynkach akcji, zarządzający może czasowo podnosić zaangażowanie w fundusze akcyjne. Nie oznacza to jednak wzrostu ryzyka dla Klienta, ponieważ wartość jednostki uczestnictwa jest już ustalona na poziomie gwarantowanym na dzień zamknięcia funduszu

Ustalenie poziomu gwarancji

Wysokość gwarancji jest ustalana w każdą drugą środę miesiąca na poziomie aktualnej wartości jednostki uczestnictwa, jednak nie niższym, niż dotychczasowy poziom gwarancji.

Bezpieczeństwo i zyskowność inwestycji

Fundusz oferuje inwestycje na rynku akcji w połączeniu z unikalną gwarancją bezpieczeństwa. Minimalny poziom gwarancji jest już znany na początku inwestycji, a w trakcie jej trwania może pozostać na niezmienionym poziomie lub rosnąć. Poziom gwarancji nigdy nie spada pomimo tego iż fundusz może inwestować nawet 100% aktywów w akcje.

Elastyczność

W każdej chwili możecie Państwo przystąpić do funduszu lub zbyć jednostki uczestnictwa. Nabycie jednostek możliwe jest w drugą środę miesiąca, natomiast zbycie w każdą środę.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa