Finansowanie przejęć
strona głowna / przedsiębiorstwa / finansowanie firm / Finansowanie przejęć

Finansowanie przejęć

Transakcje wykupu lewarowanego oraz menedżerskiego stają się coraz bardziej popularne w naszym regionie. Wykup lewarowany to transakcja, w której Inwestor lub menedżer przejmuje funkcjonujący podmiot gospodarczy. Celem transakcji jest zwiększenie wartości spółki oraz jej sprzedaż lub czerpanie korzyści finansowych w długim horyzoncie czasowym. W przypadku wykupu menedżerskiego wiodącą rolę odgrywają menedżerowie pracujący dla spółki, którą chcą przejąć.
W obu przypadkach wykorzystywana jest dźwignia finansowa, kupujący angażują niewielką część kapitału - najczęściej jest to 10 - 20% wartości transakcji. Pozostała część finansowana jest długiem.

Koszt kapitału, ryzyko

Finansowanie przejęcia kapitałem własnym jest mało efektywne, przez co Inwestor może uzyskać dużo niższy zwrot z zaangażowanego kapitału. Niewątpliwie taka forma finansowania jest dużo bezpieczniejsza niż w przypadku finansowania transakcji kapitałem obcym. Kupujący oczekują jednak wysokich zysków, zatem satysfakcjonującym rozwiązaniem jest wykorzystanie potencjału dźwigni poprzez finansowanie jak największej części transakcji długiem. Taka struktura kapitału jest jednak dużo bardziej ryzykowna dla Kupującego.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa