Finansowanie nieruchomości
strona głowna / klienci prywatni / finansowanie / Finansowanie nieruchomości

Finansowanie nieruchomości

Specjalnie z myślą o Państwa potrzebach stworzyliśmy ofertę finansowania nieruchomości o znacznej wartości rynkowej, takich jak rezydencje, apartamenty oraz kompleksy pałacowo-parkowe. Wybrana przez Państwa nieruchomość może być również zlokalizowana poza granicami naszego kraju, między innymi w takich państwach jak Hiszpania, Francja, Portugalia czy też Włochy. Środki pieniężne uzyskane z tytułu kredytu mogą być również przeznaczone na remont, rozbudowę lub modernizację nieruchomości.

Kredytem możecie Państwo finansować

 • nabycie nieruchomości mieszkalnej, lokalu użytkowego (lub udziału w prawie własności tych nieruchomości) na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • budowę, dokończenie budowy, odbudowy, rozbudowy, przebudowy domu jednorodzinnego lub lokalu użytkowego,
 • nabycie nieruchomości od gminy,
 • nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej,
 • remont, modernizację, nieruchomości mieszkalnej lub lokalu użytkowego.

Wysokość kredytu

Minimalna wysokość kredytu wynosi 500 000 zł. lub równowartość tej kwoty w innych walutach. Maksymalna kwota nie jest określona.

Okres kredytowania, forma spłaty

Możecie Państwo rozłożyć spłatę kredytu nawet na okres 45 lat. Kredyt może być spłacany w równych lub malejących, kapitałowo-odsetkowych ratach miesięcznych.

Wkład własny

Nie jest wymagany, istnieje możliwość uzyskania kredytu w wysokości 100% wartości nieruchomości.

Waluty

Kredyt może być udzielany w złotych polskich lub indeksowany we frankach szwajcarskich, euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Istnieje możliwość wielokrotnej zmiany waluty kredytu w trakcie spłaty.

Dodatkowe korzyści

 • krótki czas realizacji transakcji,
 • prosta procedura,
 • możliwość negocjowania marży,
 • możliwość odroczenia spłaty kapitału: maksymalny okres karencji wynosi 24 miesiące.

Zabezpieczenia

Docelowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości należącej do Kredytobiorcy lub osoby trzeciej oraz cesja praw z ubezpieczenia nieruchomości.
Do czasu ustanowienia zabezpieczeń docelowych ustala się tzw. zabezpieczenie pomostowe, którymi mogą być:

 • ubezpieczenie pomostowe obowiązujące do czasu ustanowienia hipoteki,
 • blokada środków zgromadzonych na rachunku lokaty terminowej.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa