Finansowanie
strona głowna / przedsiębiorstwa / finansowanie firm / Finansowanie

Finansowanie

Przedsiębiorstwa w zależności od profilu działalności, charakterystyki rynku, struktury kapitału wymagają finansowania ze źródeł zewnętrznych. Korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania pozwala firmie na poprawę bieżącej płynności bądź też na dokonanie inwestycji. W obu przypadkach przedsiębiorstwo może znacznie szybciej się rozwijać dzięki zaangażowaniu kapitałów obcych. Przy doborze finansowania dłużnego ważne jest dopasowanie struktury finansowania do potrzeb przedsiębiorstwa.
Procesy inwestycyjne powinny być realizowane z wykorzystaniem finansowania długoterminowego, co pozwala rozłożyć obciążenia wynikające z obsługi zadłużenia na okres zbliżony do ekonomicznego okresu eksploatacji. Kredyty inwestycyjne często są kredytami zabezpieczonymi na nieruchomościach bądź też majątku produkcyjnym przedsiębiorstwa. Rozwiązanie takie wynika głównie z charakterystyki kredytu inwestycyjnego, bank lokuje dość znaczne środki na długi okres. Zastosowanie zabezpieczeń pozwala również na obniżenie kosztu kredytu oraz na znaczne podniesienie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.
W przypadku wzrastającego zapotrzebowania na kapitał w działalności bieżącej finansowanie dłużne powinno być organizowane w formie kredytów obrotowych. Najczęściej w tym przypadku stosowane są kredyty:

  • niezabezpieczone, co pozwala znacznie przyspieszyć procedurę kredytową oraz nie ogranicza możliwości dysponowania majątkiem przedsiębiorstwa,
  • odnawialne, przedsiębiorstwa poszukują kapitału obrotowego bądź w związku z rozwojem firmy i zwiększającą się liczbą zamówień bądź też w związku z cyklicznym charakterem działalności, w obu przypadkach zastosowanie finansowania w formie kredytu odnawialnego pozwala na elastyczne kształtowanie dźwigni finansowej w działalności firmy.
Finansowanie działalności kapitałem dłużnym, zarówno w przypadku kredytów inwestycyjnych jak i obrotowych, służyć ma podniesieniu dynamiki działania przedsiębiorstwa. Dzięki odpowiedniemu doborowi formy kredytowania do potrzeb firmy - optymalizacji struktury finansowania przedsiębiorstwa można dość znacznie obniżyć koszty finansowania oraz podnieść rentowność przedsiębiorstwa.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa