Faktoring
strona głowna / przedsiębiorstwa / finansowanie firm / Faktoring

Faktoring

To pakiet usług, które pomagają firmie w poprawie płynności finansowej oraz zarządzaniu portfelem wierzytelności. Faktoring to umowa na mocy, której instytucja finansowa (Faktor) kupuje prawa do wierzytelności swojego Klienta (Faktoranta) w okresie objętym umową z prawem lub bez prawa regresu w stosunku do Faktoranta. W faktoringu kompleksowo oferowane są następujące usługi:

Finansowanie

Instytucja finansowa udziela Klientowi finansowania w wysokości 100% wartości faktur, które ma charakter obrotowy i zabezpieczone jest wierzytelnościami. Limit finansowania odnawia się w miarę spłacania wierzytelności przez odbiorców.

Zarządzanie wierzytelnościami

Usługa polegająca na prowadzeniu przez Faktora wszystkich czynności związanych z rozliczeniami pomiędzy Klientem, a jego odbiorcami. Obejmuje ono księgowanie wierzytelności, dokonywanie rozliczeń spłat wierzytelności, sporządzanie raportów oraz analiz handlowych.

Monitoring

Usługa oparta na codziennym kontakcie z odbiorcami Klienta. Faktor przejmuje wszystkie czynności związane z monitorowaniem przebiegu terminowości i zagrożeń spłat wierzytelności. Monitorowanie poprawia dyscyplinę płatniczą odbiorców, pozwala ponadto Klientowi na znaczne oszczędności w kosztach związanych z administrowaniem wierzytelnościami. W ramach monitoringu Faktor przygotowuje raporty o stanie i przebiegu spłat wierzytelności.

Przejęcie ryzyka opóźnienia w zapłacie oraz niewypłacalności odbiorcy

W ramach faktoringu bez regresu do standardowych elementów usługi dochodzi element przejęcia ryzyka braku zapłaty od odbiorców wynikającego z:

  • niewypłacalności odbiorców, która występuje w przypadku upadłości, zawarcia układu lub pozasądową ugodą z wierzycielami,
  • opóźnienia w zapłacie wierzytelności, które występuje, gdy odbiorca nie dokonał zapłaty wierzytelności w całości w czasie 90 dni od daty wystawienia faktury, a brak zapłaty jest nieuzasadniony, nie wynika np. ze sporu.

Dochodzenie wierzytelności

Faktor przejmuje na siebie wykonywanie wszystkich czynności prowadzących do uzyskania spłaty po terminie wymagalności wierzytelności. Czynności te obejmują m.in.: wysyłanie upomnień, monitów, naliczanie odsetek za zwłokę.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa