Bony skarbowe
strona głowna / przedsiębiorstwa / lokowanie nadwyżek / Bony skarbowe

Bony skarbowe

To krótkoterminowe, dyskontowe instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa o najwyższej wiarygodności. Stanowią one zobowiązanie wobec kupującego do zapłaty kwoty nominalnej w dniu wykupu. Bon skarbowy to główny, krótkoterminowy instrument finansujący deficyt budżetowy lub krótkotrwałe niedobory.

Korzyści dla Klienta

  • możliwość zaangażowania nadwyżek przedsiębiorstwa na krótki czas,
  • dają bezpieczny, z góry określony zysk,
  • konkurencyjna stopa zwrotu w odniesieniu do lokat bankowych,
  • stanowią dobrą dywersyfikację portfela,
  • możliwość wykorzystania bonów jako zabezpieczenie kredytów i pożyczek.

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa