Klienci prywatni

Z myślą o wymagających Klientach prywatnych przygotowaliśmy wyjątkową ofertę składającą się z szerokiego wachlarza rozwiązań finansowych pozwalających chronić i pomnażać aktywa oraz finansować bieżące potrzeby i inwestycje. Nasze usługi są skierowane do wymagających Klientów uzyskujących ponadprzeciętne dochody lub posiadających aktywa o znacznej wartości, którzy poszukują indywidualnie tworzonych rozwiązań opartych o wyselekcjonowane produkty najbardziej uznanych instytucji finansowych działających na obszarze Europy. [więcej]

Planowanie i doradztwo

Marzenia są punktem wyjścia do osiągnięcia sukcesu w przyszłości. Najpierw pojawia się idea, wyobrażenie i wizja tego, co chcemy osiągnąć. Później nadchodzi czas podjęcia decyzji - następnie realizacja planu. Dostosowujemy się do Państwa potrzeb, uwzględniamy priorytety, osobowość, styl życia - tworzymy nowe możliwości. Pomagamy dokonać odpowiedniego wyboru - nasza praca to tworzenie rozwiązań przynoszących korzyści. [więcej]

Inwestowanie

Naszym priorytetem jest rekomendowanie bezpiecznych form inwestowania płynnych aktywów, dlatego też przygotowaliśmy wspólne z naszymi partnerami wyjątkową ofertę lokowania nadwyżek pieniężnych. Nasze rozwiązania są dedykowane młodym profesjonalistom [więcej]

Finansowanie potrzeb

W związku z Państwa rosnącymi potrzebami stworzyliśmy bogatą ofertę produktów kredytowych, którymi możecie Państwo między innymi finansować bieżące potrzeby, redukować koszty odsetkowe, a także kupować aktywa takie jak jednostki funduszy inwestycyjnych, bezpieczne lokaty strukturyzowane czy też akcje. [więcej]

Przedsiębiorstwa

Współczesne przedsiębiorstwa, aby sprawnie funkcjonować muszą dysponować odpowiednim kapitałem. Nie bez znaczenia, poza wysokością zgromadzonych środków pozostaje ich struktura. Planowanie zakupu nowego wyposażenia, zmiana siedziby firmy, zwiększenie skali działania, rozwój nowych produktów zwiększają zapotrzebowanie firmy na kapitał. Również negatywne zjawiska gospodarcze, takie jak niewypłacalność kontrahenta, malejące zainteresowanie produktami na rynku, konieczność gruntownej zmiany struktury firmy wpływają na zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na kapitał. [więcej]

Unikalne rozwiązania dla każdej firmy

W swojej działalności koncentrujemy się przede wszystkim na tworzeniu indywidualnych, dopasowanych do potrzeb rozwiązań finansowych dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Zdajemy sobie sprawę z tego jak ważny jest rozwój oraz bieżąca działalność każdego podmiotu gospodarczego, dlatego też na co dzień kreujemy nowoczesne [więcej]

Finansowanie działalności

Przedsiębiorstwa w zależności od profilu działalności, charakterystyki rynku, struktury kapitału wymagają finansowania ze źródeł zewnętrznych. Korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania pozwala firmie na poprawę bieżącej płynności bądź też na dokonanie inwestycji. W obu przypadkach przedsiębiorstwo może znacznie szybciej się rozwijać dzięki zaangażowaniu kapitałów obcych. [więcej]

Lokowanie nadwyżek

Przedsiębiorstwo, aby sprawnie funkcjonować powinno dysponować odpowiednimi, wolnymi środkami finansowymi. Wielkość środków pieniężnych, jakie powinny być utrzymywane na rachunku bieżącym uzależnione jest od wielkości zobowiązań jakie wynikają z funkcjonowania podmiotu gospodarczego. [więcej]

Zastrzeżenia prawne
Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje i zastrzega, że dane oraz opisy usług i produktów zawarte w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają charakter informacyjny, nie stanowią również porad inwestycyjnych. W celu otrzymania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerami telefonów 0 801 080 240, 022 826 09 02 lub wypełnienie formularza kontaktowego w celu umówienia się na spotkanie. Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiada licencji na prowadzenie działalności maklerskiej oraz zarządzania aktywami, nie jest również instytucją bankową. Axperia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym serwisie bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego, zarejestrowanych znaków, nazw handlowych i innych praw są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w części lub w całości w celach komercyjnych bez pisemnej zgody firmy Axperia i podmiotów współpracujących.

2003 - 2008 Axperia
Copyright © Adimo - strony internetowe.

Finansowanie firm i inwestycji, kredyty dla firm, kredyty i pożyczki Warszawa